Türk Telekom'un varlık fonunda oluşuyla ilgili son detaylar!

Tarafların Aralık ayından bu yana süregelen görüşmeler neticesinde bir mutabakata vararak kazan kazan ilişkisine dayalı bir anlaşma yapmış oldukları anlaşmanın son detayları.

Türk Telekom'un varlık fonunda oluşuyla ilgili son detaylar!

Türkiye Varlık Fonu’nun LYY’nin sahip olduğu %55 Türk Telekom hissesini
satın alması süreci ile ilgili detaylar netleşiyor. Sektörden gelen bilgilere göre taraflar satış sürecini olumlu ve sağlıklı buluyor. Türk Telekom, her ne kadar LYY
sahipliği altında son derece başarılı bir dönem geçirmiş olsa da ana hissedarın, geçici olması halka açık şirketler için süreklilik arz eden bir durum değil.

Türk Telekom'un varlık fonunda oluşuyla ilgili son detaylar!

telekom varık fonu

Bildiğiniz üzere Varlık Fonu’nun amacı, bünyesindeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak, yurt içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamak. Dolayısıyla, Türkiye Varlık Fonu’nun, zaten portföyünde var olan Türk Telekom gibi cazip bir varlık içindeki hissesini artırması, Varlık Fonu’nun vizyonu ile tümüyle örtüşen bir durum.

Bildiğiniz üzere LYY, pek çok bankanın bir araya gelmesi sonucu özel amaçlı olarak kurulmuş bir Ortak Girişim Şirketi. Telekom sektörünün bankaların ana iş odağı olmaması nedeniyle, 2018 yılında yapılan hisse devri sonrasında LYY, sahibi olduğu %55 Türk Telekom hissesini satma niyetini ortaya koyarak bir aracı kurumu satış danışmanı olarak yetkilendirmiş; bununla birlikte, Türk Telekom’daki sahipliğinin aslında stratejik ve uzun vadeli olmadığının, geçici olduğunun da altını çizmişti.
Amaç, Türk Telekom’u bölgesel ve nihayet küresel liderlik yolculuğunda desteklemek ve finansal piyasaların iyileşmesine katkıda bulunmaktır. Doğal  larak bu durum diğer paydaşlar, azınlık hissedarlar, bono yatırımcıları ve diğer tüm menfaat sahipleri için bir belirsizlik oluşturuyordu. Bu nedenle, ortaklık yapısının netleşmesi tüm taraflar için son derece olumlu bir gelişme.

Türk Telekom’a gelince, şirketin finansal ve operasyonel başarısına, bu başarının arkasındaki teknoloji birikimi ve insan kaynağına kayıtsız kalmak mümkün değil. Bizler Hazine olarak kuruluşundan bu yana şirketin içindeyiz ve bu başarı hikayesini yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere Varlık Fonu’nun amacı, bünyesindeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak, yurt içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, Türkiye’deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak ve finansal piyasaların iyileşmesine katkıda bulunmaktır.

Dolayısıyla, Varlık Fonu’nun Türk Telekom gibi cazip bir varlığa sahip olmak ve
değerini büyütmek niyetini ortaya koyarak, zaten portföyünde var olan bir varlık içindeki hissesini artırması, Türkiye Varlık Fonu’nun vizyonu ile tümüyle örtüşüyor.

2018 yılından bu yana LYY Türk Telekom’un ana hissedarı; yani şirketin tüm
operasyonel ve finansal yapısına ve gücüne tüm detayları ile tanıklık etmiş bir taraf. TVF açısından baktığınızda ise bir yatırım yapılıyor ve bu yatırımın bir finansman bacağı var. Bu noktada, bankalarla masaya oturmaktan daha doğal bir süreç olamaz. Finansman sürecine LYY ortaklığı içindeki bazı bankaların da dahil olması TVF’ye ve Türk Telekom gibi bir değerli bir varlığa olan güvenin önemli bir işareti.