NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü - Page 1

Ame­ri­kan Ulu­sal Ha­va­cı­lık ve Uzay Da­ire­si (NA­SA) bi­lim adam­la­rı­nın Mar­s’­ta akan su bulmasının yankıları sürüyor. Şimdi sı­cak­lı­ğın hep ek­si de­re­ce­ler­de ol­du­ğu ge­ze­gen­de su­yun na­sıl akış­kan­lı­ğı­nı ko­ru­du­ğu tar­tı­şı­lı­yor. Uz­man­lar, su­yun için­de don­ma­yı ge­cik­ti­ren tuz­la­rın ol­du­ğu ka­nı­sın­da.

NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü - Page 2

3 TÜR TUZ BU­LU­NU­YOR
Mars araş­tır­ma­sı­nı ya­pan Ge­or­gi­a Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü’n­den Lu­jen­dra Oj­ha ve eki­bi, Kı­zıl Ge­ze­ge­n’­de bu­lu­nan su­yun üç tür tuz içer­di­ği­ni dü­şü­nü­yor. Bun­lar kı­şın kar­lı ha­va­lar­da yol­la­rı aç­mak için kul­la­nı­lan “mag­nez­yum perk­lo­rat, mag­nez­yum klo­rat ve sod­yum perk­lo­ra­t.”

NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü - Page 3

NA­SA bi­lim adam­la­rı Mar­s’­ta don­muş hal­de bu­lu­nan su­la­rın sı­cak ay­lar­da ak­tı­ğı­nı be­lir­le­miş­ti. Sı­cak ay­lar­da sı­cak­lı­ğın ek­si 23’ün üze­ri­ne çık­tı­ğı dö­nem­de çö­zü­len su­lar, için­de­ki don­ma­yı ge­cik­ti­ren mad­de­ler ne­de­niy­le akış­kan ha­le ge­li­yor. Ka­ran­lık ve dar bir da­mar bo­yun­ca akan su­la­rın so­ğuk ay­lar­da kay­bol­du­ğu sap­tan­mış­tı.

NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü - Page 4

NASA BİLEREK Mİ BEKLEDİ?


Scott’ın sözlerinden sonra NASA’nın Mars keşfinin duyurusunu filmin gösterimiyle aynı zamana denk getirmek için bilerek beklettiği iddia edildi. Böylece film sayesinde yapılan keşfin reklamının yapılacağı ileri sürüldü.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.