Yapay zeka seks işçisi olarak kullanılacak! Seans ücreti sudan ucuz!

Yapay zekanın kullanım alanı günden güne artarken, eski Google yöneticilerinden olan Mo Gawdat, konuyla ilgili ses getiren bir açıklamada bulundu.

Yapay zeka seks işçisi olarak kullanılacak! Seans ücreti sudan ucuz!

Eski Google yöneticisi Mo Gawdat, yapay zekânın gelecekte cinsel ilişkilerde kullanılacağı ve yapay zekâdan güç alan robotların seks işçisi olarak kullanılabileceğini söyledi. Bu iddialar, teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini ve etik tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Gawdat, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde yapay zekânın sadece hayatın işleyişini kolaylaştıran bir araç olmayacağını, cinsel ilişkiler de dahil olmak üzere kişisel alanlarda da kullanılabileceğini belirtti. Yapay zekânın insanlar arasındaki cinsel etkileşimde rol oynaması ve yapay zekâya dayalı robotların seks işçisi olarak kullanılması fikri, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Eski Google yöneticisi: Yapay zeka seks işçisi olarak kullanılabilir

Gawdat'ın düşünceleri, teknolojinin insan hayatına müdahalesi ve etik sorunlar açısından önemli bir konuyu ortaya çıkardı. Yapay zekâ, bugün bile birçok alanda hayatımızı kolaylaştırıcı bir rol oynamakla birlikte, özellikle kişisel ilişkiler ve cinsellik gibi hassas konularda kullanımı etik ve toplumsal sorunları beraberinde getirebilir. Bu konuda şimdiden bazı etik kurallar ve sınırlamaların belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Özellikle robotlar ve yapay zekâ tabanlı cinsel partnerlerin insanlarla duygusal ve psikolojik ilişkiler kurup kuramayacağı, bu ilişkilerin gerçek insanlarla olan etkileşimleri nasıl etkileyeceği, duygusal bağların nasıl şekilleneceği gibi önemli sorular gündeme geliyor. Ayrıca, böylesi bir kullanımın cinsel suistimale yol açabileceği ve insanların gerçek cinsel partnerlerle yerine geçmesine neden olabileceği de endişeler arasında yer alıyor. Seans ücretlerinin ise normalin 10'da 1'i oranında olması bekleniyor.