Pornhub'a Avrupa şoku! Artık VPN de fayda etmeyecek

Avrupa Birliği, üç porno sitesinin artık Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında daha katı kurallara tabi olduğunu söylüyor.

Pornhub'a Avrupa şoku! Artık VPN de fayda etmeyecek

Blok, AB'de her birinin aylık ortalama 45 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu belirledikten sonra Pornhub, Stripchat ve XVideos'u "çok büyük çevrimiçi platformlar" (VLOP'lar) olarak belirledi. Bu nedenle bu üç site de Facebook, Instagram, X ve TikTok gibi sitelerle aynı katı kurallara tabi olacak.

Avrupa Komisyonu, VLOP'ların DSA'nın genel gerekliliklerine uyması için 17 Şubat'a kadar süreleri olduğunu söylüyor. Bunlar arasında, kullanıcıların yasa dışı içeriği işaretlemesini kolaylaştırmak, "güvenilir işaretleyicilerden" gelen raporlara öncelik vermek, içerik denetleme kararlarına itiraz yolu sağlamak, içerik denetleme süreçlerini ayrıntılandıran yıllık bir şeffaflık raporu yayınlamak ve "yüksek düzeyde güvenlik sağlamak" için sistemlerini desteklemek yer alıyor.

Pornhub'a Avrupa şoku! Artık VPN de fayda etmeyecek

Üç porno sitesinin de ek yükümlülüklere uyması için dört ayı var. Örneğin, yasa dışı içeriğin yayılmasını önlemek için hafifletici önlemlerin alınması gerekiyor. Komisyona göre bu, "özel materyallerin çevrimiçi veya derin sahte pornografi ile rıza dışı paylaşılması durumunda insan onuru ve özel hayat hakkı gibi temel hakları etkileyen çocuk cinsel istismarı materyallerini ve içeriklerini" içeriyor. Bu üç site aynı zamanda araştırmacılara kamuya açık veriler sunmalı ve yıllık bir dış bağımsız denetime tabi olmalı. Komisyon, bu önlemlerin "küçükler de dahil olmak üzere çevrimiçi kullanıcıları güçlendireceğini ve koruyacağını ve hizmetlerden kaynaklanan sistemik riskleri gerektiği gibi değerlendirip azaltacağını" söylüyor.

DSA gerekliliklerine uymamanın cezası ağır. Platform sahipleri, yıllık küresel gelirlerinin %6’sına kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Komisyon ayrıca, VLOP'ların geçici tedbirlere veya taahhütlere uymadığı her geciken gün için dünya çapındaki ortalama günlük gelirin %5’ine kadar ceza verebiliyor. Olağanüstü durumlarda AK, ulusal mahkemelerden belirli bir hizmete erişimin geçici olarak engellenmesini de isteyebiliyor.