Xcode Swift Fonksiyonlar bölüm2 ders 7 Yazi Girişi

Kullanıcı tarafında girilen verilerin kontrolüLabel yani etiketler basit textlerin ekranda yansıtılması için kullanılan objelerdir. Texfield’lar ise kullanıcı ile dogrudan etkileşime girebilir ve kullanıcı tarafında girilen textleri kod satırları arasında kullanımınıza sunabilir.Bu video derste Texfield alanına girilen yazılar alınarak Label üzerinde yansıtılmaktadır. Hem action ve outlet kavramı pekiştirilmekte hemde veri kontrolü örneklenmektedir.