Xcode Swift'e giriş bölüm1 ders 2 diziler Arrays

Swift Dilinde Dizi(Array) Kavramı ve KullanımıDizi ayni tipten verilerin tutulduğu bir tür nesnedir. Bu veriler String, Integer, Obeject … gibi ilkel tipler olabileceği gibi, kendi yazdığımız nesneler de olabilir.Dizideki her elemanın bir indeksi vardır. Indeks 0’dan baslar. Yani bir dizinin ilk elemanının indeksi 0’dir.Swift dilinde Dizi kullanımı ile ilgili detaylı ve uygulamalı anlatımı video dersimizde bulabilirisiniz.