Güncel

Cargill basın açıklaması

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun geçici 4. Maddesi Cargill’e özel değildir.


Cargill; gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün sektörlerinde faaliyet gösteren küresel bir şirkettir. Türkiye’deki faaliyetlerine 1960 yılında başlamış; bugüne kadar Bursa/Orhangazi, Kocaeli/Gebze ve Balıkesir’de bulunan üretim tesisleriyle Türkiye’ye 300 milyon doların üzerinde yatırım yapmış, yaklaşık 500 kişiye doğrudan, tedarikçileri, bayileri ve müşterileriyle birlikte binlerce kişiye istihdam alanı yaratmış ve bunun neticesinde Türk ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Altını çizmek isteriz ki; şirketimiz, Türkiye’deki 55 yıllık ticari geçmişinde tüm faaliyetlerini, yasalar,  yerel değerler ve insana saygı çerçevesinde yürütmüştür. Bugüne kadar hukuk dışı tek bir işlemi olmamasına rağmen şirketimiz, değişik dönemlerde bazı haksız iddia ve ithamlarla karşı karşıya kalmıştır. Son günlerde bazı medya organlarında Danıştay kararına ilişkin yayınlanan haberler de bu niteliği taşımaktadır.

Bu nedenle Cargill Türkiye, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı zaruri görmüştür:

“5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun geçici 4. Maddesi Cargill’e özel değildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, ülkemizde tarım toprakları üzerinde kurulmuş ve tarım topraklarını tarım dışı amaçlarla kullanan binlerce tesisin mevcut olduğu gerçeğinden hareketle, bu tesislerin ülke ekonomisine kazandırılmaları amacıyla, 5403 sayılı Kanun’a 5451 sayılı Kanun ile geçici 4. madde eklenmiştir.

Bu geçici madde hükmü genel, soyut ve nesnel hükümler içermekte olup, belli kişi veya kuruluşlar için değil, kamu yararına çıkarılmıştır.

Dolayısı ile aynı statüdeki herkes, bu maddede öngörülen koşulları yerine getirmek kaydıyla bu yasadan yararlanabilir. Nitekim sadece Bursa’da 198 firma yasadan yararlanmak için başvurmuştur. Özel kanun iddiası tamamen yersizdir.

Bursa Valiliği (Mülga Bursa İl Özel İdaresi) tarafından yapılan 1/25.000’lik Bursa Çevre Düzeni Planı, bilindiği üzere, planın esasına girilmeksizin, planı yapan İdare’nin yetkisiz olduğundan bahisle iptal edilmiştir. 1/25.000’lik planla ilgili yapılan yargılamalarda planın içeriğine yönelik herhangi bir hukuka aykırılık tespitine yer verilmemiştir.

1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili açılan davada, Bursa İdare Mahkemesi planı, hukuka uygun bulmuş ve iptal davasını reddetmiştir.

Ancak yargılama devam ederken 1/25.000’lik planın iptaliyle ortaya çıkan yeni hukuki durum gözetilerek, yeniden karar verilmek üzere Bursa İdare Mahkemesi kararı Danıştay tarafından bozulmuştur.

Danıştay bozma kararı 1/1000’lik planın iptal edilmesi yönünde bir hüküm içermemektedir.

1/1000’lik plan hukuken halen yürürlüktedir.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Ediz Aksoy

Kurumsal İlişkiler Direktörü

Cargill Türkiye

Yorumlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.