Hangisi daha çok internet kullanıyor? Kadın mı Erkek mi?

Yapılan bir araştırmaya göre interneti en çok kim kullanıyor?

Hangisi daha çok internet kullanıyor? Kadın mı Erkek mi?

Intel'in yaptığı "Kadın ve İnternet" isimli araştırma sonucunda, gelişmekte olan ülkelerde kadın kullanıcıların oranı ortaya serildi.

Araştırmayı Birleşmiş Milletler de destekledi ve araştırma sonucuna göre, dünya çapında 2,4 milyar internet kullanıcısı bulunuyor. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmaya göre 1,4 milyar internet kullanıcısının sadece yüzde 40'ı yani 600 milyon kadarının kadın olduğu belirtildi.

1357999609_internet1.jpg

Araştırmaya göre, Mısır ve Hindistan'da bulunan her 5 kadından 1'i, bir kadının internete girmesini uygunsuz görüyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda, internet kullanımının refah seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğu görülüyor. Sonuçta ABD'de nüfusun yüzde 78'inin, İzlanda'da yüzde 97'sinin, Uganda'da yüzde 13'ünün, Hindistan'da ise nüfusun yüzde 11'inin internet erişimi mevcut.