İnternette Avrupa'yı geçtik

BTK Başkanı: İnternet kullanım oranı yüzde 7 bin 778 oranında artmıştır. Bu artış oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 833

İnternette Avrupa'yı geçtik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Mustafa Ünver Türkiye'de 1998-2011 orasında internet kullanım oranı yüzde 7 bin 778 oranında artmıştır. Bu artış oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 833'tür dedi.

Bu tanımın sadece alan adlarını, IP adreslerini içermediğini, aynı zamanda internetin gelişimini etkileyen tüm konuları esas olarak kabul ettiğini dile getiren Ünver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternet yönetişimini ilgilendiren politikaları 4 ana başlık altında sıralamak mümkün. Alt yapı ve kritik kaynakların yönetimi. DNS, IP dağıtımı gibi, internet kullanımına ilişkin spam, güvenlik ve internet suçları. Fikri haklar ve uluslararası elektronik ticaret. Özellikle az gelişmiş ülkelerde internet kapasitesinin geliştirilmesi internet yönetişiminin ana konularını oluşturmakta

İnternet yönetişiminde ülke içindeki ulusal düzeydeki koordinasyon üzerine mutlaka uluslararası koordinasyonun kurulması gerekmekte. İnternet alan adı, IP dağıtımı, siber suçlarla mücadele, veri güvenliği, içerik zenginliği, gizlilik gibi konularda Türkiye olarak uluslararası iş birliğine önem veriyoruz ve uluslararası örgütlere de aktif olarak katılım sağlıyoruz."

Ünver, tüm ülkelerin değişik bölgelerin kültürlerin söz sahibi olacağı mekanizmaların internetin tüm insanlığın ortak yararına kullanımı için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

GÜNLÜK 2,5 MİLYON İŞLEM


Geniş bant erişimde 2002 yılında 3 bin abonesi olan Türkiye'nin bugün itibariyle 11 milyon üzerinde geniş bant abonesi, 45 milyonunu üzerinde de internet kullanıcı bulunduğuna işaret eden Ünver, "Türkiye'de 1998-2011 orasında internet kullanım oranı yüzde 7 bin 778 oranında artmıştır. Bu artış oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 833'tür. E dönüşüm çalışmaları her geçen gün yenilerin ilave edilmesiyle sürmektedir. Bugün itibariyle 2,5 milyondan fazla günlük işlem e-devlet kapısı üzerinden gerçekleşmektedir" dedi.

Türkiye'de internetin sayısal uçurumu azaltacak şekilde tüm ülkeye yaygınlaştırılması için de yoğun çalışmaların yapıldığını vurgulayan Ünver, internet üzerindeki vergi yükünün azaltılması, tüm okullara internet erişimi, bilgisayar sahipliği ve bilgisayar okur yazarlığının artırılması gibi konulara da yönünde faaliyetlerde de bulunulduğunu ifade etti.

Ünver, internet yönetişiminin Türkiye'de kurulması fırsatların ve tehditlerin doğru algılanması için tüm tarafların iş birliğinin çok önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

İTO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı ise, Türkiye ekonomisinin, 2008 krizinden sonra hızlı bir şekilde düzeldiğini ve bu yılın ilk yarısında ortalama yüzde 10,2 oranında büyüme gösterdiğini söyledi.

Helvacı, Türkiye'nin bu büyüme hamlesinde en önemli unsurlardan birinin de Türk sanayici ve tüccarların ortaya koyduğu başarılı performans olduğuna işaret ederek, İTO'nun 350 bin üyesi ile dünyada en büyük 5. ticaret odası konumunda bulunduğunu, İTO'nun aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu inisiyatifi ile hareket edip üyelerinin iş hacmini artırıcı hamleler yaptığını kaydetti.

İnternet konusunda Türkiye?de iş dünyasının yeterli farkındalığa erişmiş olmadığını belirten Helvacı, İTO olarak bu farkındalığı artırma noktasında çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

İNTERNETİN DÜNYADA 2 MİLYARDAN FAZLA KULLANICISI VAR


İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kurt Pritz de internetin küresel ticarette 2 trilyon dolar katma değer sağladığını ve 2 milyardan fazla kullanıcısının bulunduğunu bildirdi.

Pritz, ICANN'in yapısı içinde hükümetler ve uluslararası anlaşmalarla kurulan organizasyonlar, şirketler, organizasyonlar ve küresel internetin inşa edilmesine ve korumasına katkıda bulunma becerisine sahip bireylerle birlikte ortaklık içinde çalıştığını kaydetti.

İnternetin yenilikçiliği ve sürekli olarak büyümesinin yeni zorlukları ortaya çıkardığını ifade eden Pritz, şunları söyledi:

"ICANN'in katılımcıları birlikte çalışarak, doğrudan ICANN'in teknik koordinasyon görevi ile ilgili olan sorunlara yönelmektedirler. İleri teknoloji ekonomisinde kendi kendine düzenlemelerin en yüksek düzeye çıkarılması ilkesine uygun olarak, ICANN belki de İnternet topluluğunun çeşitli unsurlarının bir arada çalışmasının en önde gelen örneğidir.

ICANN 1998 yılında kuruldu ve internette alan adlarının belirlenmesinde rekabete öncülük etti. ICANN olarak internet politikalarını oluştururken bazı süreçleri takip ediyoruz. 2007'de yeni alan adları oluşturmanın pazara fayda sağlayacağını düşündük. Bu internetteki alan adlarının sağlayacağı faydalar bir takım yenilikleri beraberinde getirecek."