Bitcoin madenciliği yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırıyor

Bitcoin madenciliğinin çevre için bir tehdit olduğu sıkça dile getirilse de, BTC'nin yenilenebilir enerjilere geçişi kolaylaştırma aracı olabileceği düşünülüyor.

Bitcoin madenciliği yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırıyor

Dijital para birimi Bitcoin'in madenciliği, genellikle yüksek enerji tüketimi nedeniyle eleştirilse de, bu sürecin aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik edebileceği ve bu alandaki gelişmelere katkı sağlayabileceği üzerine artan bir ilgi var. Bu yeni bakış açısı, hem çevre dostu teknolojilere yatırım yapılmasını hem de sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayabilir.

Bitcoin madenciliği, genellikle çevreye zararlı olduğu algısıyla eleştirilse de, aslında yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini hızlandırma potansiyeline sahip. 19 Ocak 2024 itibarıyla Bitcoin ağının yıllık enerji tüketimi 147.3 teravat-saat seviyesine ulaşarak Ukrayna, Malezya ve Polonya gibi ülkelerin yıllık ortalama enerji tüketimine yakın bir düzeye geldi. Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre bu durum, Bitcoin madenciliğinin çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu şeklinde bir algı yaratıyor. Ancak, Bitcoin madenciliği sektörü alternatif enerji kaynaklarına yönelmekte. 18 Ocak 2024'te, Bitcoin madenciliğinde sürdürülebilir enerji kullanımı %54.5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin madencilerinin temiz enerjiye geçişi küresel iklim için faydalı oluyor. Dahası,Bitcoinmadenciliği, yenilenebilir enerjilere geçişi destekleme ve yeşil enerji endüstrisine önemli gelir potansiyeli sunma konusunda ideal bir aday haline geliyor. ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Bitcoin madencilik operasyonlarının stratejik yerlere kurulmasının, kripto paraların çevresel ayak izini azaltarak yenilenebilir enerji projelerine yönlendirilebilecek gelir sağlayabileceğini belirledi.

Bitcoin madenciliği yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırıyor - Resim : 1

2023 Ekim'indeki bir çalışmada, araştırmacılar, yenilenebilir enerjiden elde edilen fazla gücün Bitcoin madenciliği sayesinde yüz milyonlarca dolar kazandırabileceğini sonuçlandırdılar. Özellikle ABD'de, rüzgar veya güneş çiftliklerinin ticari olmayan geliştirme aşamasında önemli gelir potansiyelleri bulunuyor. Bu aşamada, çiftlikler elektrik üretiyor ancak geniş şebekeye henüz entegre edilmiyorlar.

Geliştiriciler, gelecekteki yenilenebilir projelere yatırım yapmak üzere milyonlarca dolar geri kazanabilirler. Teksas, 32 planlanmış yenilenebilir projenin Bitcoin madenciliği yaparak 47 milyon dolar kar elde edebileceği potansiyele sahip en yüksek potansiyelli bölge olarak öne çıkıyor.

Bitcoin madenciliği, rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinin zirve üretim saatleriyle her zaman zirve talep dönemleri eşleşmeyebileceğinden, esnek bir müşteri sağlayabilir. Ayrıca, Bitcoin madenciliği, yenilenebilir enerji tesislerine elektrik fiyatları ile Bitcoin fiyatları arasındaki farktan yararlanma imkânı sunuyor.

Bitcoin Politika Enstitüsü'nden bir uzman ve Bitcoin madenciliği sürdürülebilirlik ve çevre danışmanı Margot Paez, "Yenilenebilir enerjinin aşırı üretimi nedeniyle arz-talep dengesizlikleri oluşabiliyor. Bitcoin madenciliği, aksi takdirde israf olacak elektriği satın alarak bu duruma çözüm sunuyor. Böylece, Bitcoin madenciliği yenilenebilir enerji kullanarak ağın karbon ayak izini iyileştiriyor. Bu durum her iki taraf için de kazançlı," diyor.

Bitcoin madenciliği konumdan bağımsız

Bitcoin madenciliği, enerjinin fazla üretildiği her yere taşınabilir, böylece etkin bir şekilde konumdan bağımsızdır. Cornell Atkinson Sürdürülebilirlik Merkezi'nden araştırmacı Fengqi You, "Madencilik sisteminin karlılığı, enerji kaynaklarının değişken olduğu dönemlere bağlı. Bu nedenle, madencilik çiftliğini, üretkenliği en üst düzeye çıkaracak şekilde stratejik olarak yerleştirmek önemli," diye belirtiyor.

Bitcoin madencilik şirketi Hashlabs'ın kurucu ortağı ve baş madencilik stratejisti Jaran Mellerud, Bitcoin madencilerinin kullanabileceği iki tür yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu söylüyor. İlki, rüzgar ve güneş gibi değişken yenilenebilir enerji kaynakları. Bu kaynakları kullanarak madencilik yapmak zor olabilir ve sık sık işletme kesintilerine neden olabilir. İkinci enerji kaynağı ise, hidro ve jeotermal gibi baz yük yenilenebilir kaynaklar. Bu kaynakları kullanarak madencilik yapmak daha basit olabilir, çünkü daha istikrarlıdırlar ve rüzgar veya güneşe kıyasla daha yüksek bir çalışma süresi sunabilirler.

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms'ın baş madencilik sorumlusu Ben Gagnon, "Uzun vadede hidroelektrik enerjinin birçok yıl boyunca maliyet açısından en etkili güç kaynağı olacağına inanıyoruz, bu yüzden sürdürülebilir olmakla maliyet etkin olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmıyoruz," diyor.

Mellerud, Etiyopya'da yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir Bitcoin madencilik tesisi kuran Hashlabs'ın gerçek bir örneğini anlatıyor. Etiyopya'nın elektrik üretimi %94 hidro, %5 rüzgar ve %1 güneş enerjisinden oluşuyor ve ülkenin %25'lik elektrik fazlasının yeni hidroelektrik santralleri açıldıkça artması bekleniyor.