Yapay zekaya karşı savaşımız resmen başladı; sonumuz Matrix gibi mi olacak?

Avrupa Parlamentosu, taslak kuralların ilk teklif edilmesinden yaklaşık üç yıl sonra, yapay zekayı düzenlemeye yönelik kapsamlı mevzuatı onayladı.

Yapay zekaya karşı savaşımız resmen başladı; sonumuz Matrix gibi mi olacak?

AB, düzenlemelerin "temel hakları, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve çevresel sürdürülebilirliği yüksek riskli yapay zekadan korumayı, aynı zamanda yenilikçiliği artırmayı ve Avrupa'yı bu alanda lider konuma getirmeyi" amaçladığını söylüyor. Kanun, potansiyel risklere ve etkilere dayalı olarak yapay zeka uygulamalarına yönelik yükümlülükleri tanımlıyor.

Mevzuat henüz yasalaşmadı. Halen hukukçu-dilbilimci kontrollerine tabi olmakla birlikte, Avrupa Konseyi'nin bunu resmi olarak yürürlüğe koyması gerekiyor. Ancak Yapay Zeka Yasasının yasama meclisinin bitiminden önce, haziran başında yapılacak bir sonraki parlamento seçimlerinden önce yürürlüğe girmesi muhtemel.

Hükümlerin çoğu, AI Yasasının yasalaşmasından 24 ay sonra yürürlüğe girecek, ancak yasaklı uygulamalara ilişkin yasaklar altı ay sonra geçerli olacak. AB, vatandaşların haklarını tehdit edeceğine inandığı uygulamaları yasaklıyor. "Hassas özelliklere dayalı biyometrik sınıflandırma sistemleri" ve yüz tanıma veritabanları oluşturmak için CCTV görüntüleri ve webdeki yüz görüntülerinin "hedefsiz olarak kazınması" yasa dışı olacak. Clearview AI'nin etkinliği de bu kategoriye giriyor.

Yapay zekaya karşı savaşımız resmen başladı; sonumuz Matrix gibi mi olacak?

Yasaklanacak diğer uygulamalar arasında sosyal puanlama; okullarda ve işyerlerinde duygu tanıma; ve "insan davranışını manipüle eden veya insanların zayıf noktalarından yararlanan yapay zeka." TBirinin özelliklerini değerlendirmeye (cinsel yönelimi veya siyasi görüşlerini çıkarmak gibi) veya profilini çıkarmaya dayandığı durumlar da yasaklanacak. Yapay Zeka Yasası genel olarak kolluk kuvvetlerinin biyometrik tanımlama sistemlerini kullanmasını yasaklasa da, kayıp bir kişinin bulunmasına yardımcı olmak veya bir terör saldırısını önlemek gibi belirli durumlarda önceden izin alınarak buna izin verilecek.

Yasayı uygulamak için her üye ülke kendi yapay zeka gözlemcisini oluşturacak ve Avrupa Komisyonu bir yapay zeka ofisi kuracak. Bu, genel amaçlı modellerde modelleri değerlendirmek ve riskleri izlemek için yöntemler geliştirecek. Sistemik risk taşıdığı düşünülen genel amaçlı modellerin sağlayıcılarından, davranış kuralları oluşturmak için ofisle birlikte çalışmaları istenecek.