Yazılım

Her 3 BT yöneticisinden 2’si güvenlik nedeniyle karma buluta ihtiyaç duyuyor

EMC’nin yaptırdığı küresel BT anketine katılanların üçte ikisi karma bulut’un daha fazla çeviklik ve güvenlik sağladığına inanıyor.

Her 3 BT yöneticisinden 2’si güvenlik nedeniyle karma buluta ihtiyaç duyuyor

Araştırmanın Öne Çıkan Sonuçları:

·        Bulut bilişim, BT kuruluşları için her geçen gün daha da önemini artırıyor.

·        2013’ten bu yana karma bulut çözümlerinin benimsenme oranı yüzde 9 artış gösterdi, araştırmaya katılanların dörtte birinden fazlası (yüzde 27) sistemlerine bir karma bulut konuşlandırdı.

·        Yüzde 64’ü sunduğu çeviklik ve güvenlik nedeniyle karma buluta ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

·        BT departmanları harcamalar üzerindeki kontrollerini kaybettiğinden, araştırmaya katılanların yüzde 71’i işin büyümesine yardımcı olması için BT departmanlarının talep ve ihtiyaca bağlı hizmetlere yönelik olarak kurum içi bir aracı olarak görev yapması gerektiğine inanıyor.

·        Ancak araştırmaya katılanların yüzde 35’i BT departmanlarının işle ilgili öncelikleri yerine getirmek için gereken uygun beceri ve bilgiye sahip olmadığını düşünüyor.

İstanbul, 13 Şubat 2015  EMC Corporation, araştırma şirketi Vanson Bourne tarafından dünya çapında 33 ülkeden BT konusunda karar verme yetkisine sahip 10 bin 451 BT yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen ve BT’nin günümüzde kurumlar içindeki değişen rolü hakkındaki global algıları ölçen araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, bulut bilişimin dünya çapında her geçen gün daha fazla benimsendiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların çoğu karma bulutun daha fazla çeviklik ve güvenlik sağlaması sebebiyle tercih ettikleri seçenek olduğunu belirtti.

EMC Ürün ve Pazarlama Başkanı Jeremy Burton sonuçları şu şekilde değerlendirdi: “Kurumsal BT hizmet kalitesini artırırken, maliyetleri azaltma konusunda hala çok büyük baskı altında. Sonuç olarak da, işletmeler karma bulut gibi yeniliklerin yönelttiği daha ileri düzeylerde BT altyapılarına kayıyor. 2015’te de işletmeler otomatik, daha akıllı ve daha güvenli hizmetler arayışında olacağından bu eğilimin sürmesini bekliyoruz.”

Araştırmaya katılanlar, BT departmanlarının iş hedeflerine ulaşmada daha önce hiç olmadığı kadar etken rol oynadığına ancak harcamalar konusundaki kontrolü kaybettiğine inanıyor. Katılımcıların çoğunluğu BT departmanlarının işte büyümeyi desteklemeye yardımcı olmak için talebe bağlı hizmetlerin kurum içi aracı sağlayıcısı olarak görev görmesi gerektiğini düşünüyor. BT departmanları üzerindeki bu baskı ve BT becerilerindeki eksiklik BT uzmanlarının karma buluta yönelik ilgilerinin artmasında rol oynuyor gibi görünüyor.

Araştırmanın kritik önem taşıyan sonuçları:

Karma Bulutun Benimsenmesindeki Zorluklar ve Etkenler

·        Araştırmaya katılanların yüzde 71’i BT departmanlarının talebe bağlı hizmetleri sağlayacak kurum içi bir aracı görevi görmesine yönelik bir stratejiyi onaylarken, araştırmadan elde edilen bulgular BT departmanlarının işte büyümeye yardımcı olma konusundaki becerilerine güvenilmediğini ortaya koydu. 

·        Yüzde 35’i parçası oldukları BT departmanının işle ilgili kilit önem taşıyan öncelikleri yerine getirme konusunda uygun düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmadığına inanıyor.

·        Araştırmaya katılanların yüzde 69’u BT çalışanlarının bulut, mobil teknolojiler, sosyal medya ve Büyük Veri gibi mega trendlerin olası sonuçları konusunda eğitilmesinin önümüzdeki 1-2 sene içinde BT departmanları için aşılması gereken bir zorluk olacağını düşünüyor. 

Karma Bulut ve Otomasyonun Artan Önemi

·        Karma Bulut’un benimsenme oranı 2013’ten günümüze yüzde 9 artış gösterdi. Tüm dünyada ise yüzde 27’lik bir yükselme gösteren Karma Bulut en yüksek EMEA bölgesinde (yüzde 28) ardından da Güney Amerika (yüzde 24) ve Asya Pasifik ve Japonya bölgelerinde (yüzde 24) benimsendi. 

·        Araştırmaya dünyanın dört bir yanından katılanların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64) sunduğu çeviklik ve güvenlik nedeniyle karma buluta ihtiyaç duyduklarını ifade etti. 

·        Yüzde 74’ü altyapılarında otomasyonu artırmanın işte büyüme için elzem olduğuna inanıyor.

Bulutun Geleceği ve Genel Buluta Şüpheci Yaklaşım

·        İşletmelerin buluta geçişi gün geçtikçe artarken, katılımcıların yalnızca yüzde 16’sı genel bulut üzerine herhangi bir uygulamayı koyma konusunda istekli olduğunu ifade etti.

·        Katılımcıların genel buluta koyma konusunda en çok çekince gösterdikleri uygulamalar, finansal planlama (yüzde 39), insan sermayesi yönetimi (yüzde 35) ve ERP (yüzde 32) oldu.

·        Daha ileri düzeyde BT ekonomisine sahip gelişmiş pazarlar bulut bilişimin benimsenmesine öncülük ederken, gelişmekte olan pazarlar riskten daha çok kaçınıyor ve buna bağlı olarak da bulut platformlarının benimsenme düzeyinin daha düşük olduğu görülüyor.

·        Ancak gelişmekte olan pazarlar BT departmanları ve karma bulut konusunda daha olumlular- yüzde 79’u bulut, mobil teknolojiler, sosyal medya ve Büyük Veri gibi mega trendlerden rekabet avantajı sağlamayı bekliyor. (Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 75) Yüzde 67’si genel ve özel bulut platformlarını bir araya getirerek güvenliği ve çevikliği artırabileceklerini düşünüyor. (Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 60)

Yorumlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.