Güncel

Türkiye'de cep telefonunu kullanım gitgide artıyor!

Saniyede 5 bin 195 SMS attık! Sabit telefon görüşmelerini azaltıp cepten konuşmayı arttırdık

Türkiye'de cep telefonunu kullanım gitgide artıyor!

Türkiye'de yılın ilk 3 ayında gönderilen kısa mesaj (SMS) sayısı, 2011'in son çeyreğine göre yüzde 1,7 artışla 40,4 milyara ulaştı. Buna karşılık multimedya mesaj (MMS) sayısı ise yüzde 3,1 oranında azalarak 71 milyona geriledi. Söz konusu rakamlara göre, bir abone günde ortalama 7 kısa mesaj gönderdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2012 yılının ilk çeyreğine ilişkin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu'na göre, 22 Mayıs 2012 itibariyle elektronik haberleşme sektöründe 369 işletmeci faaliyet gösterirken, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 578 oldu.

1338203434_btk-baskani-acarer-baz-istasyonlarinin-zarari-3550972o.jpgTürk Telekom ve mobil işletmeciler, yılın ilk 3 ayında 5,68 milyar lira net satış geliri elde etti. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin net satış gelirleri ilk çeyrek itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 6,3 artarken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azaldı. Diğer işletmeciler ise ilk çeyrekte 1,4 milyar lira net satış geliri elde etti. Böylece toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri Ocak-Mart döneminde yaklaşık 7,1 milyar oldu.

İlk 3 ayda Türk Telekom ve mobil işletmeciler, toplam 760 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Buna karşılık diğer işletmeciler tarafından yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 213 milyon lira yatırım yapıldı. Diğer işletmecilerin ilk çeyrekte yatırım/gelir oranı yüzde 15 oldu.TOPLAM TRAFİK ARTTI
Bu yılın ilk çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 39,1 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise yaklaşık 5,4 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki 3 aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 1,5 oranında, sabit arama trafik miktarı ise yaklaşık yüzde 0,7 oranında arttı. 2011 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 38,9 milyar dakika, bir önceki dönemde 43,8 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2012 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 44,4 milyar dakikaya çıktı. Trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 82,7) mobilden mobile giden trafik oluşturdu.

İlk 3 ayda mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17,8 oranında artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 7,2 oranında azalış gösterdi. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yüzde 1,6, sabitten sabite trafik miktarı yüzde 2,2 oranında arttı.

SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ DÜŞTÜ
Sabit hat penetrasyonu (toplam nüfusa oranı), mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğilimini sürdürdü. 2012 yılı ilk çeyrek itibariyle 14,83 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık yüzde 19,85 seviyelerine düştü. Bununla birlikte; Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldı.

İlk çeyrek itibarıyla sabitten arama gelirleri brüt 1 milyar 217 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabitten arama gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5, bir önceki döneme göre yüzde 8,9 oranında düştü.

Ocak-Mart döneminde yaklaşık 824 bin kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanırken, bu işletmecilerin 3 aylık dönem için gelirleri 145,4 milyon lira oldu.

1338203471_btk.jpg

Sabit telefon hizmetleri (STH) işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından 2011 yılı birinci üç aylık dönemde pazar payları yüzde 15 olurken, 2012 yılı birinci üç aylık dönemde söz konusu pazar payları yüzde 27 olarak gerçekleşti.

SABİTTE TRAFİK HACMİ
Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 88,24 olan şebeke içi trafiğin toplam trafikteki payı, 2012 yılı birinci üç aylık dönemde yüzde 85,1 oldu. Bununla birlikte bir önceki 3 aylık dönemde toplam trafiğin yüzde 12,16'sını oluşturan mobile doğru trafik 2012 yılının ilk çeyreğinde toplam trafiğin yüzde 11,56'sını oluşturdu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 4,91 milyar dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,5, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 1,5 azalarak 4,54 milyar dakikaya düştü.

Bir önceki çeyrekte söz konusu toplam trafikten yüzde 7,8 oranında pay alan STH işletmecilerinin 2012 yılı birinci üç aylık dönemdeki payı yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

İlk 3 ayda sabitten en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu), en çok çağrı alıp gönderilen ülke ise Almanya oldu.

2012 yılı birinci üç aylık döneminde 202,1 dakika olarak gerçekleşen sabit aylık kullanım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4, bir önceki döneme göre ise yüzde 1,9 oranında arttı. Söz konusu dönemde Türk Telekom'un abone başına 22,3 lira aylık gelir elde etti. 22 Mayıs 2012 itibariyle 204 bin 271 adet sabit numara taşındı.

GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI 16.68 MİLYONU GEÇTİ
Mart sonu itibarıyla genişbant internet abone sayısı 16,68 milyonu geçti. Türkiye internet aboneliğinde 2012 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 18,2 artış gerçekleşti. Fiber, kablo ve özellikle mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etti. Toplam internet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise hızlanarak yüzde 81,2 oldu. İlk 3 ayda xDSL abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6'lık bir düşüşle 6,7 milyon oldu.

İnternet servis sağlayıcıları hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira oldu.

Alternatif sabit genişbant işletmecilerinin pazar payı 2012 yılı birinci çeyrek itibariyle yüzde 9,6 olarak gerçekleşti.

Pazarda fiber ve kablo genişbantın da etkisi ile birlikte TTNet'in pazar payındaki gerileme devam ederek yüzde 78,8 seviyelerine indi. Kablo internet hizmeti sunan işletmecilerin pazar payı yüzde 6,3 olurken, fiberin pazar payı 5 olarak hesaplandı.GÜVENLİ İNTERNET
Güvenli internet hizmetinden yararlanan abone sayısı 21 kat arttı. Kasım 2011'de 38 bin 612 olan güvenli internet abone sayısı Mayıs 2012'de 839 bin 932'ye yükseldi.

2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde elektronik imza sayısında 15,2, mobil imza sayısında ise yüzde 6,9 artış oldu. Oluşturulan elektronik imza sertifika sayısı 372 bin 228'e, mobil imza sayısı da 211 bin 639'a ulaştı.

MOBİL PAZAR
Mobil abone sayısı Mart 2012 itibariyle 65,8 milyon olurken, 2011 sonunda 31,4 milyon olan 3G abone sayısı 2012 birinci çeyrekte 34,9 milyona ulaştı. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 13 bin 822 TByte olarak gerçekleşti.

1338203495_btklogo.png

Taşınan numara sayısı 2012'nin ilk çeyreğinde, bir önceki döneme oranla yüzde 6,8 azalarak, yaklaşık 3,6 milyon oldu. 22 Mayıs 2012 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 43 milyonu aştı.

Mobil numara taşınabilirliği (MNT) hizmeti ile 2012 yılı birinci üç aylık dönemde Avea yaklaşık 134 bin, Vodafone yaklaşık 176 bin abone kazanırken, Turkcell ise yaklaşık 310 bin abone kaybetti.

İlk 3 ay itibarıyla toplam abone sayısında Turkcell'in'in yüzde 52,50, Vodafone'un yüzde 27,83, Avea'nın ise yüzde 19,67'lik paya sahip olduğu görüldü. Aynı dönemde Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla yüzde 2,83, yüzde 3,7 ve yüzde 4,49 olarak gerçekleşti.

MOBİL TRAFİK HACMİ
Yılın ilk çeyreğinde cep telefonlarından yaklaşık 39,1 milyar dakika görüşme yapıldı. Toplam trafik bir önceki döneme göre yüzde 1,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında arttı. İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell'in trafiğinin bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 0,2 oranında azaldığı, Avea'nın trafik hacminin yaklaşık yüzde 2, Vodafone'nun trafik hacminin ise yaklaşık yüzde 3,6 oranında arttığı görüldü.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe göre Avea'nın pazar payı yüzde 22,65'ten yüzde 23,55'e, Vodafone'un payı yüzde 30,73'ten yüzde 32,14'e yükselirken, Turkcell'in pazar payı ise yüzde 46,61'den yüzde 44,31'e düştü. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise, Turkcell'in pazar payının yüzde 45,07'den yüzde 44,31'e düştüğü, Avea'nın pazar payının yüzde 23,43'ten yüzde 23,55'e ve Vodafone'un pazar payının ise yüzde 31,50'den yüzde 32,14'e yükseldiği görüldü.

İlk çeyrekte mobil şebekelerden en fazla aranan ve aranılan ülke Almanya, Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara ise 112 (Sıhhi İmdat) oldu.

SMS SAYISI ARTTI MMS SAYISI DÜŞTÜ
İlk 3 ayda atılan SMS sayısı yaklaşık yüzde 1,7 oranında artarak 40 milyar 381 milyon adet oldu. 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısı ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 3,1 oranında azalarak 71 milyona düştü. 2012 yılı ilk 3 aylık dönemde, bir önceki 3 aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell'in SMS sayısı yaklaşık yüzde 0,6 oranında, Avea'nın SMS sayısı ise yüzde 0,8 oranında azalırken, Vodafone'un SMS sayısı ise yüzde 6 arttı.

2012 yılı birinci çeyrekte gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının yüzde 51,21, Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla yüzde 28,48 ve yüzde 20,31 seviyelerinde olduğu görüldü. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, gelire göre pazar paylarında Turkcell'in pazar payının yaklaşık 1,51 puan azaldığı, Avea'nın pazar payının 0,17 ve Vodafone'un pazar payının ise 1,33 puan arttığı tespit edildi.

İlk çeyrekte Turkcell'in abone başına aylık gelir 19,19 lira, Vodafone'un 19,20 lira, Avea'nın ise 19,86 lira olarak gerçekleşti.

Abone başına düşen aylık ortalama görüşme süresi Turkcell'de 234 dakika, Vodafone'da 337 dakika ve Avea'da ise 331 dakika oldu.

KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ
TÜRKSAT'ın Türkiye genelinde ilk çeyrek itibarıyla toplam Kablo TV abone sayısı 1 milyon 274 bin 161 olurken, Teledünya kullanan abone sayısı da 518 bin 139 olarak gerçekleşti. Kablo telefon hizmetinden yararlanan 72 bin 949 TÜRKSAT abonesi bulunurken, IPTv hizmetinden yararlanan abone sayısı ise 51 bin 485 oldu. Kablo internet abone sayısı önceki 3 aylık döneme göre yaklaşık yüzde 5,1 oranında artarak 483 bin 981'e ulaştı.

Yorumlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.