Turkcell Euroasia Telecommunications Holding'i Satın Aldı

Turkcell, life:)'ı satın aldı!

Turkcell Euroasia Telecommunications Holding'i Satın Aldı

Yönetim Kurulumuzun kararı çerçevesinde; sermayesinin %55,04’üne sahip olduğumuz Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığımız Euroasia Telecommunications Holding BV’nin (“Euroasia”), SCM Holdings Limited’in (“SCM”) sahip olduğu kalan %44,96 paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Euroasia, Ukrayna’da mobil telekom pazarında “life:)” markasıyla faaliyet gösteren LLC Astelit’in %100’üne sahiptir.

Yapılan bağımsız değerleme kapsamında SCM’nin sahip olduğu toplam %44,96 payların tamamı, 100 milyon ABD Doları bedel karşılığı aşağıdaki koşullarla SCM’den satın alınacak olup, satın alma bedelinin tamamı kapanış gününde ödenecektir. Hisse Satış Sözleşmesine göre edinme koşulları:

·        SCM Hisselerinin devir bedeli olarak 100.000.000 ABD Doları’nın ödenmesi;

·        Astelit’in, SCM Grubu vasıtası ve garantörlüğü ile temin edilmiş olan kredilerinin kapatılması, SCM Grubunun taraf olduğu bütün garanti sözleşmelerinin sona erdirilmesi ve bu kapsamda SCM Grubunun ibra edilmesidir.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yaptığı açıklamada “Turkcell olarak faaliyette olduğumuz ülkelerdeki konumumuzu daha da güçlendirmek için organik ve inorganik büyüme opsiyonlarımızı değerlendireceğimizi ifade etmiştik. Bu kapsamda ilk büyük adımı Ukrayna’da atıyoruz.  Ukrayna’nın, Turkcell’in uluslararası operasyonlarında bir başarı hikayesi ve deneyimlerimizi bölgeye taşırken bizim için bir pilot ülke olacağına inanıyoruz. Ukrayna’daki 3G ihalesinde en büyük yatırımı yapan life:)’ın 3G hizmetlerini 4 Haziran’da yaptığımız lansman sonrası çok kısa sürede 2,3 milyon müşterisinin kullanımına sunması bu inancın yerinde olduğunun bir göstergesidir. Bu satın alma ile bu ivmeyi daha da hızlandırmanın ve life:)’ın pazarda daha güçlü bir oyuncu olarak Turkcell Grubu’na olan katkısını artırmasının önünü açmış oluyoruz.” dedi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.