Gider yönetimi ile yılda 50 bin Dolar tasarruf

Harcarken kazanma modeli ile yüzde 15 tasarruf

Gider yönetimi ile yılda 50 bin Dolar tasarruf

Kurumların uluslararası arenada söz sahibi olması için güçlü mali yapılara sahip olmaları gerekiyor. Hızlı değişim gösteren ekonomik dalgalanmalardan kurtulup anında karar almak, kurumların faaliyetlerini doğrudan etkiliyor. Otomatize edilmemiş iş süreçleri, yıllık bazda büyük maddi külfetler getiriyor. İhtiyaçlara özel çözümler, kurumların tasarruf ederek rekabette ve kârlılıkta öne çıkmalarına yardımcı oluyor. Asseco SEE Fidelity® Çözümü ile kurumsal varlık ve gider yönetimi optimal şekilde sağlanıyor. Kurumlar doğru yönetilen gider analiz çalışmalarıyla önemli tasarruf fırsatları yakalarken, yoğun rekabet ortamında kârlılık avantajı da elde edebiliyor.

Kurumların yüzde 49’ı tasarruf olasılıklarını öngörmek istiyor

Uluslararası araştırma şirketi Aberdeen Group tarafından gerçekleştirilen “Gider Analizi” araştırmalarına göre, gider analizi yöntemlerini kullanan büyük işletmeler yüzde 12, küçük işletmeler ise yüzde 9 oranında tasarruf elde ediyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 88’i, gider analizi yönetim süreçlerini yüksek öncelikli proje olarak değerlendiriyor. Kurumların yüzde 46’sı gider analizi için iş süreçlerini destekleyici kurumsal uygulamalardan besleniyor. Kurumların gider analizi ihtiyaçlarını tetikleyen nedenlerin başında; satın alma ve ERP sistemlerinden alınan gider verisinin kalite düşüklüğü (yüzde 51 oranında) yer alıyor. Kurumların yüzde 49’ı ise gider tasarrufu olasılıklarını öngörebilmeyi talep ediyor.

Yöneticiler, gider analizine her an ve her yerden erişebiliyorlar

Kurumsal varlık ve gider yönetimi iş süreçlerine uygulandığında, şirketler yoğun rekabet koşullarında avantaj elde edebiliyor. Yeni tasarruf fırsatlarının yakalanmasına olanak sağlayan gider yönetimi, yönetimsel kararlarda doğruluk yüzdesini artırıyor. Varlık ve gider yönetimini iş süreçlerine entegre eden kurumlar; diğer kurumlara oranla yüzde 33 daha iyi en alt kırılıma inebilen kategori yönetimi, yüzde 21 oranında daha iyi tedarikçi analizi ve yüzde 11 oranında daha iyi gider görünürlüğü sağlayabiliyor. Asseco SEE Fidelity®, mobilitenin her geçen gün yaygınlaştığı günümüzde kurumlara, zaman ve mekândan bağımsız yönetim ve karar alma platformu sunuyor. Saha çalışanları ve tedarikçiler ihtiyaç duyulan kritik bilgilere anında erişebiliyorlar. Böylece kritik kararlar ve onaylar zamanında verilebiliyor, kayıpların önüne geçilebiliyor.

Fidelity® yatırımın geri dönüşünü sağlıyor

1433139416_didemkurtdemirkaya.jpg

Fidelity® çözümü ile kurumların varlık, satın alma ve gider yaşam döngülerine katma değer sağladıklarını vurgulayan Asseco SEE İş Geliştirme Yöneticisi Didem Kurt Demirkaya, “Fidelity ile kurum ihtiyaçları doğrultusunda ölçeklenebilecek şekilde esnek ve modüler bir yapı sunuyoruz. 500'den fazla özel fonksiyon ile deneyimlenmiş en iyi iş uygulamalarını, esnek ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özelleşebilen bir altyapı ile çok kısa sürelerde uygulayabiliyor ve yatırımın geri dönüşünü sağlıyoruz.” dedi.

Bütçe, satın alma ve tedarikçi yönetimi tek çatı altında

Fidelity®, varlık ve gider yönetimi için temel uygulamalar olan satın alma yönetimi, tedarikçi sözleşmeleri yönetimi ve varlık yaşam döngüsü yönetimini tek bir çatı altında bir araya getirirken, gayrimenkuller, şubeler, inşaat hizmetleri ve araç filosu gibi özel gider kalemlerinin operasyonunu da yönetiyor. Tüm gider kalemlerine ilişkin proaktif maliyet kontrolü sağlayan bütünleşik bütçe yönetimi ile talepten itibaren tüm tedarik sürecinin her aşamasında bütçe kontrolü yapıyor.