Online Seyahat Sağlık Sigortası Alınabilir mi?

Schengen ve Amerika vizesi başta olmak üzere çoğu vize başvurusunda istenen yurt dışı sağlık sigortası online olarak satın alınabilen bir sigorta türüdür.

Online Seyahat Sağlık Sigortası Alınabilir mi?

Seyahat sırasında yurt dışında karşılaşılabilecek kaza ve sağlık sorunlarını kapsayan seyahat sağlık sigortası ilave olarak sağladığı asistans hizmetleri ile ciddi avantajlar kazandırır. Çoğu kişi tarafından yurt dışı sağlık sigortası olarak bilinmekle birlikte online seyahat sağlık sigortası yurt içi seyahatlerde de yaptırılabilir ve böylelikle sigortalı ciddi kazanımlar elde eder.

Seyahat Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

Seyahat sağlık sigortası yaptırmak vize gibi bazı durumlarda bir zorunluluk olmakla birlikte sigortalıya her halükârda önemli yararlar sağlar. Bir seyahat sırasında başta gelen risklerden birisi yolculuk esnasında aniden rahatsızlanmaktır. İkamet yerinin dışında farklı bir şehirde veya bir ülkede ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarında sigortalı olmak tedavi süreci için büyük avantaj sağlar.

Sigorta poliçesi ile sağlık sorunlarının yanı sıra seyahat iptali, bagaj kaybı gibi bazı istenmeyen durumları da kapsama almak mümkündür. Genel olarak seyahat sağlık sigortası içeriği farklılıklar gösterebilir. Bu çerçevede poliçe düzenlenirken ihtiyaçları ve bütçe olanaklarını göz önüne alarak seçim yapmak yerinde olacaktır.

Schengen bölgesi için alınacak vizelerde çoğunlukla şart koşulan yurt dışı sağlık sigortası ülke dışında karşılaşılabilecek pek çok problemde önemli kolaylıklar sağlar. Sigorta genel şartları doğrultusunda seyahat sırasında ortaya çıkabilecek hastalık durumlarında tıbbi tedavilerin karşılanması, gerekmesi halinde sigortalının ülkesine nakli veya seyahat edilen ülkedeki anlaşmalı kurumlarda tedavi, ölüm halinde cenaze nakli gibi pek çok durum teminat altına alınır. Ayrıca ek teminatlarla hırsızlık, refakatçi giderleri gibi ilave faydalar sağlamak da mümkündür. Yine günümüzün önemli problemlerinden birisi olan Covid-19 hastalığı ile ilgili tedaviler ilave prim ödenerek teminat kapsamına dahil edilebilmektedir.

Online Seyahat Sağlık Sigortası Hakkında Önemli Detaylar

Online seyahat sağlık sigortası poliçeleri geniş kapsama sahip olabilir. Bazı teminatların poliçede yer alması vize veren ülkeler tarafından özellikle istenir. Bazıları ise kişisel koşullar ve istenen faydalar gözetilerek belirlenir. Yurt dışı sağlık sigortası poliçelerinde genel olarak bulunması zorunlu teminatlar şunlardır:

  • Ani Gelişen Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı: Sigorta şirketi poliçe kapsamında, yurt dışında aniden oluşan rahatsızlık ve hastalık durumunda sigortalının doktor, hastane, tedavi, ameliyat ve ilaç masraflarını poliçe limitleri dahilinde karşılar. Şirket hastalık veya kaza sonrasında sigortalıyı uygun nakil aracıyla en yakın sağlık kuruluşuna götürmekle yükümlüdür. Götürülen sağlık kuruluşunun tedavi ve müdahale için yetersiz olması halinde uygun olan başka bir sağlık kuruluşuna ulaşımı sağlanır. Bu teminatın en az 30.000 Euro olması Schengen bölgesine vize almak isteyenler için zorunlu tutulmaktadır.
  • Taburcu Olmanın Ardından İkamet Adresine Nakil Teminatı: Sigortalının tedavisinin ardından seyahatine devam edip edemeyeceği veya seyahatin hangi araçla yapılacağına doktor tarafından karar verilir. Sigorta şirketi, sigortalıyı tıbbi durumunun gerektirdiği araçla ikamet adresine kadar ulaştırmakla yükümlüdür.
  • Vefat Halinde Nakil Teminatı: Sigortalının yurt dışında vefat etmesi halinde, sigorta şirketi cenazeyi istenen yere ulaştırmak ve oluşan masrafı karşılamakla yükümlüdür.

Bunlara ilave olarak bazı ek teminatların poliçeye ilave edilmesi mümkündür. Online seyahat sağlık sigortası yaptırırken bu tercihleri yapmak, gerekenleri eklemek veya ihtiyaç duyulmayacak olanları çıkarmak mümkündür. Seyahat sağlık sigortasına eklenebilecek diğer teminatlar arasında gıda zehirlenmesi, tedavi nedeniyle ilave konaklama, refakatçinin ulaşımı ve konaklaması, ilaç gönderim masrafları, erken dönüş giderleri, hukuki danışmanlık gibi oldukça önemli hizmetler bulunur.

Yurt dışı sağlık sigortası düzenlenirken kalınacak sürenin gözetilmesi, farklı ülkelere geçiş yapılacaksa o ülkelere özgü koşulların veya istenen türde teminatların dahil edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerekir. Online seyahat sağlık sigortası sigortam.net üzerinden birkaç dakika içerisinde kolayca alınabilmektedir.